Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene usluga dječjeg vrtića

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA Odlukom o izmjenama…

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima

PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA U 2021.…

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POM…

PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2021. GODINU

Članak 1. Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja…

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA Sukladno odredbama …