Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2024. godinu

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024.…

PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ OBITELJIMA SA 6 I VIŠE DJECE

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana Potrebni dokumenti:…

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene usluga dječjeg vrtića

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA Odlukom o izmjenama…

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana Potrebni dokumenti:…

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POM…

PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2022. GODINU

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana Potrebni dokumenti:…

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA Sukladno odredbama …