Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene usluga dječjeg vrtića

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA Odlukom o izmjenama…

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima

PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA U 2020.…

PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2020. GODINU („Novogradiški glasnik“, br. 1/2020)

Članak 1. Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja…

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJASukladno odredbama …