Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima

PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA U 2021. GODINI

 

Člankom 2. Odluke o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima („Novogradiški glasnik“, broj 1/2020.) propisano je da pravo na jednokatnu novčanu pomoć imaju:

  1. Umirovljenici s prebivalištem u gradu Nova Gradiška koji žive u samačkom domaćinstvu s jedinim prihodom od mirovine do 2.000,00 kuna u iznosu novčane pomoći od 500,00 kuna jednokratno.
  2. Dvočlano umirovljeničko domaćinstvo s prebivalištem u gradu Nova Gradiška čiji jedini prihod čini mirovina, odnosno dvije mirovine, čiji ukupan prihod ne prelazi 3.000,00 kuna u iznosu novčane pomoći od 1.000,00 kuna jednokratno.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Potrebni dokumenti: navedeni su u obrascu

Način predavanja zahtjeva: radnim danom od 8.00 do 13.00 sati u Gradskom poglavarstvu, II. kat, soba br. 38

Obrazac: Zahtjev za novčanu potporu za novorođenče (link)

Odgovorne službe:

Grad Nova Gradiška – Stručna služba Grada – Odsjek za društvene djelatnosti

Adresa:

Grad Nova Gradiška

Trg kralja Tomislava 1

35400 Nova Gradiška

Internet stranica: http://www.novagradiska.hr/

Radno vrijeme za stranke:

ponedjeljak – petak od 8.00 -14.00 h 

Osobe za kontakt:

Voditeljica odsjeka

Mihaela Đeraj, spec. admin. publ.

Telefon: 035/366-074

E-mail: mihaela.djeraj@novagradiska.hr

 

Vera Jurić, upr.pravnik, viši referent za gradske ustanove, obrazovanje, kulturu, šport i zdravstvo

Telefon: 035/366-075

E-mail: vera.juric@novagradiska.hr

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA