ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Zahtjev za obračun komunalne naknade

PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ OBITELJIMA SA 6 I VIŠE DJECE

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana Potrebni dokumenti:…

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene usluga dječjeg vrtića

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA Odlukom o izmjenama…