Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2024. godinu

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024.…

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Zahtjev za obračun komunalne naknade

PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ OBITELJIMA SA 6 I VIŠE DJECE

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana Potrebni dokumenti:…