Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene usluga dječjeg vrtića

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA Odlukom o izmjenama…

PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2018. GODINU („Novogradiški glasnik“, br. 1/2018)

Članak 1. Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja…

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA   Sukladno…