PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Kontakt podaci službenika za informiranje

Grad Nova Gradiška
Ured za gradsku samoupravu
Trg kralja Tomislava 1

Nela Bednarik
Tel: 035 366 091
Fax: 035 361 679
e-mail nela.bednarik@novagradiska.hr

Radno vrijeme : od ponedjeljka do petka od 9,00 do 14,00 sati

fajlovi