Instalacija integriranih fotonaponskih elektrana u sklopu projekta BIOSOL +

Grad Nova Gradiška instalirao je osam integriranih fotonaponskih…