PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete te visina pomoći u 2019. godini. Pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete predstavlja pravo na novčani iznos koji ostvaruju roditelji novorođenog djeteta pod uvjetima iz ove odluke.

Članak 2.

Pravo na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete mogu ostvariti i koristiti roditelji, pod slijedećim kumulativno ispunjenim uvjetima:

  • da je barem jedan roditelj državljanin Republike Hrvatske, s prijavljenim prebivalištem u gradu Nova Gradiška u trenutku rođenja djeteta
  • da novorođeno dijete i roditelj koji podnosi zahtjev imaju prijavljeno prebivalište u gradu Nova Gradiška u trenutku podnošenja zahtjeva
  • da se pisani zahtjev za ostvarenje prava na pomoć podnese do 31.12.2019. godine. U slučaju da su roditelj ili dijete mijenjali prebivalište u razdoblju od dana rođenja djeteta pa do dana podnošenja zahtjeva, podnositelj zahtjeva je dužan Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Nova Gradiška dostaviti potvrdu da nije ostvareno pravo na novčanu pomoć za ovu namjenu za to dijete u Gradu, odnosno Općini gdje su on ili dijete imali ranije prebivalište.

Članak 3.

Visina pomoći za nabavu opreme za novorođeno dijete u 2019. godini iznosi

– 3.000,00 kuna za prvo rođeno dijete u obitelji,
– 4.000,00 kuna za drugo rođeno dijete u obitelji i
– 5.000,00 kuna za treće i svako slijedeće rođeno dijete u obitelji i isplatit će se u jednokratnom iznosu na tekući račun ili žiro račun roditelja iz čl.2. ove Odluke.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Potrebni dokumenti: navedeni su u obrascu

Način predavanja zahtjeva: radnim danom od 8.00 do 13.00 sati u Gradskom poglavarstvu, II. kat, soba br. 38

Obrazac: Zahtjev za novčanu potporu za novorođenče (link)

Odgovorne službe:
Grad Nova Gradiška – Stručna služba Grada – Odsjek za društvene djelatnosti

Adresa:
Grad Nova Gradiška
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška
Internet stranica: http://www.novagradiska.hr/

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak – petak od 8.00 -14.00 h 

Osobe za kontakt:
Voditeljica odsjeka
Mihaela Đeraj, spec. admin. publ.
Telefon: 035/366-074
E-mail: mihaela.djeraj@novagradiska.hr

Vera Jurić, upr.pravnik, viši referent za gradske ustanove, obrazovanje, kulturu, šport i zdravstvo
Telefon: 035/366-075
E-mail: vera.juric@novagradiska.hr

 

PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2021