Odbori, komisije i povjerenstva

MANDATNO POVJERENTSVO

predsjednik
MARIJANA ŠKARA IVKOVIĆ
nezavisna lista grupe birača nositelja VINKA GRGIĆA

članovi
MATEJ ZBORIL
nezavisna lista grupe birača nositelja VINKA GRGIĆA

TOMISLAV BEĆIREVIĆ
HDZ

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

predsjednik
MARIJAN RADIĆ

članovi
JELENA KOVRE,
MARIJA BRADAŠIĆ MIKOLČEVIĆ,
ZORAN GAZIBARIĆ,
MARIJA MIHALJEVIĆ

ODBOR ZA MJESNU SAMOUPRAVU

predsjednik
JELENA KOVRE

članovi
DINKA MATIJEVIĆ
SARA ŠEFER
LJILJANA PTAČNIK
MARIJA MIHALJEVIĆ

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE GRADA

predsjednik
VLATKO GREINER

članovi
MARIJANA ŠKARA IVKOVIĆ
ZORAN GAZIBARIĆ
LJILJANA PTAČNIK
TOMISLAV BEĆIREVIĆ

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

predsjednica
DINKA MATIJEVIĆ

članovi
SARA ŠEFER
JELENA KOVRE
MATEJ ZBORIL
DAVORIN SLIŠURIĆ

SAVJET MLADIH GRADA NOVA GRADIŠKA

predsjednik
MARKO ĆOSIĆ, mag.cin.

zamjenik predsjednika
IVAN ŠPOLJARIĆ

članovi
KATARINA JURIĆ, MARTA KEKEZ, ANTONIJA KEŠERAC,
SANDRA PANTELIĆ, MARIO VIDIĆ

zamjenici članova
TINA TOMAŠIĆ, PETRA OREŠIĆ, VJEKO DEVIĆ, MARIJANA IVANIŠEVIĆ,
IVONA BARIŠIĆ, TOMISLAV BERIĆ, MARIO PRANJIĆ