Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Nove Gradiške

REPUBLIKA HRVATSKABRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJAGRADONAČELNIKKLASA:…

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

P r e d s j e d n i c aKLASA: 021- 05/1- 19 - 01/18URBROJ:…

Sretan Dan državnosti

Svim građankama i građanima Grada Nova Gradiška želimo sretan Dan…

UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA „GRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA „ŠAGULJE-IVIK“

Dana 14. lipnja 2019. godine održana je uvodna konferencija…

I OPET VELIKI ZELENI KORAK

I OPET VELIKI ZELENI KORAK Dogodilo se ono što smo i očekivali…