Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Grad Nova Gradiška
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 98

Upravni odjel za komunalne djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane za uređenja naselja i stanovanja, prostornog planiranja, obavljanje komunalnih djelatnosti, zaštite i uređenja prirodnog okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i njihovo održavanje, razrez komunalne naknade i komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za korištenje javnih površina te prisilnu naplatu istih.

v.d. Pročelnika odjela za komunalne djelatnosti
Goran Tomljanović, dipl.iur.
Telefon: 035/366-099

Za obavljanje poslova u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti ustrojavaju se slijedeći odsjeci:
1. Odsjek za poslove komunalnog gospodarstva
2. Odsjek za graditeljstvo i upravljanje imovinom
3. Odsjek za gospodarstvo, razvoj i EU fondove
4. Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

i Pododsjek za gradnju i održavanje komunalnih građevina


Odsjek za poslove komunalnog gospodarstva

Voditelj Odsjeka za poslove komunalnog gospodarstva
Mate Križić, mag.iur.
Telefon: 035/366-081

Stručni suradnik za razrez i naplatu javnih davanja
Mirela Medunić, oec.
Telefon: 035/354-419

Referent – koordinator za razrez i naplatu javnih davanja
Danijela Jugović, bacc.oec.
Telefon: 035/354-419

Referent za razrez i naplatu javnih davanja
Željka Špehar
Telefon: 035/366-097

Referent za razrez i naplatu javnih davanja
Štefica Tomašević
Telefon: 035/366-076


Odsjek za graditeljstvo i upravljanje imovinom

Zamjenik pročelnika upravnog odjela za komunalne djelatnosti
Tomislav Sigurnjak, dipl.ing.geod.
Telefon: 091/362-0106

Viši stručni suradnik za građevinske investicije
Ivona Duždagić, mag.ing.aedif.
Telefon: 035/366-093

Referent za upravljanje imovinom grada
Željka Vojnić
Telefon: 035/366-098
Fax: 035/361-184


Odsjek za gospodarstvo, razvoj i EU fondove

Voditelj odsjeka za gospodarstvo, razvoj i EU fondove
Jasna Lasović, dipl.ing.poljop.
Telefon: 035/366-095

Voditelj pododsjeka za EU fondove i projekte
Maja Savi, mag.oec.
Telefon: 091/335-9918

Viši stručni suradnik za razvoj i EU fondove
Gordana Šimić, univ.spec.oec.
Telefon: 091/362-0127

Viši stručni suradnik za razvoj i EU fondove
Marija Zebić, mag.oec.
Telefon: 091/622-1138


Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Voditeljica odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Andrea Štengl, dipl.ing.arh.
Telefon: 035/366-094

Viši referent za razrez komunalnog doprinosa i poslove legalizacije
Dubravko Arić, ing.prom.
Telefon: 035/366-093

Viši referent – komunalni redar
Manuela Stipetić, dipl.oec.
Telefon: 035/366-092


Pododsjek za gradnju i održavanje komunalnih građevina

Voditelj pododsjeka za gradnju i održavanje komunalnih građevina
Stjepan Posavčević, ing.građ.
Telefon: 035/366-079

Referent za održavanje komunalne infrastrukture
Dušan Nogić
Telefon: 035/366-092