Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Grad Nova Gradiška
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 98

Upravni odjel za komunalne djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane za uređenja naselja i stanovanja, prostornog planiranja, obavljanje komunalnih djelatnosti, zaštite i uređenja prirodnog okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i njihovo održavanje, razrez komunalne naknade i komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za korištenje javnih površina te prisilnu naplatu istih.

v.d. Pročelnika odjela za komunalne djelatnosti
Tomislav Sigurnjak, dipl.ing.geod.
Telefon: 035/366-087

Za obavljanje poslova u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti ustrojavaju se slijedeći odsjeci:
1. Odsjek za komunalno pravne poslove
2. Odsjek za poslove komunalnog gospodarstva i naplatu gradskih prihoda
     – Pododsjek za razrez i naplatu javnih davanja
3. Odsjek za graditeljstvo i upravljanje imovinom
4. Odsjek za gospodarstvo i razvoj
5. Odsjek za Europske fondove i projekte
6. Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
     – Pododsjek za gradnju i održavanje komunalnih građevina


Odsjek za komunalno pravne poslove

Voditelj Odsjeka za komunalno pravne poslove
Mate Križić, mag.iur.
Telefon: 035/366-081


Odsjek za poslove komunalnog gospodarstva i naplatu gradskih prihoda

Pododsjek za razrez i naplatu javnih davanja

Voditelj Pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja
Danijela Jugović, mag.oec.
Telefon: 035/366-083

Viši stručni suradnik za razrez i naplatu javnih davanja
Mirela Medunić, mag.oec.
Telefon: 035/354-419

Referent za razrez i naplatu javnih davanja
Željka Špehar
Telefon: 035/366-097

Referent za razrez i naplatu javnih davanja
Štefica Tomašević
Telefon: 035/366-076

Referent za razrez i naplatu javnih davanja
Lahorka Abramović
Telefon: 035/366-076


Odsjek za graditeljstvo i upravljanje imovinom

Viši stručni suradnik za građevinske investicije
Ivona Duždagić, mag.ing.aedif.
Telefon: 035/366-093

Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture
Bruno Curić, mag.ing.amb.
Telefon: 035/366-093

Referent za upravljanje imovinom grada
Željka Vojnić
Telefon: 035/366-098
Fax: 035/361-184


Odsjek za gospodarstvo i razvoj

Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i razvoj
Jasna Lasović, dipl.ing.poljop.
Telefon: 035/366-095

Odsjek za Europske fondove i projekte

Voditelj Odsjeka za EU fondove i projekte
Maja Savi, mag.oec.
Telefon: 035/366-096

Viši stručni suradnik za EU fondove i projekte
Gordana Šimić, univ.spec.oec.
Telefon: 035/366-096

Viši stručni suradnik za gospodarstvo
Aleksandra Berić, mag.ing.agr.
Telefon: 035/366-099


Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Voditeljica odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Andrea Štengl, dipl.ing.arh.
Telefon: 035/366-094

Viši referent za razrez komunalnog doprinosa i poslove legalizacije
Dubravko Arić, ing.prom.
Telefon: 035/366-093

Viši referent – komunalni redar
Manuela Stipetić, dipl.oec.
Telefon: 035/366-092

Viši referent – komunalni redar
Igor Marić, bacc.oec.
Telefon: 035/366-092


Pododsjek za gradnju i održavanje komunalnih građevina

Voditelj pododsjeka za gradnju i održavanje komunalnih građevina
Stjepan Posavčević, ing.građ.
Telefon: 035/366-079