Javna vatrogasna postrojba Nova Gradiška

Djelatnost vatrogasne službe

Javna vatrogasna postrojba Nova Gradiška je javna gradska ustanova koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području. Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

Javna vatrogasna postrojba Nova Gradiška vrši i servis vatrogasnih aparata.

Maksimilijana Benkovića 11
35400 Nova Gradiška
Ovlaštena osoba za zastupanje:
Ivo Pejaković, v.d. zapovjednika

mob: 091/091/262 4602
tel: 035/364-579
fax:035/364-577

http://jvp-nova-gradiska.spis.hvz.hr/
jvp.novagradiska@gmail.com