Župe

ŽUPA BEZGRJEŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Župni stan: Alojzija Stepinca 1, Nova Gradiška
Upravitelj župe i dekan: vlč. Branko Gelemanović
Telefon: 035/362-203
https://zupang-bzbdm.hr
zupni35400@gmail.com

Župni ured za administraciju: Trg kralja Tomislava 4
Telefon: 035/362-204
e-mail: nova.gradiska-centar@inet.hr
Župni Caritas: Trg kralja Tomislava 4
Telefon: 035/362-204
Časne sestre: tel. 035/364-114

KRŠĆANSKA ADVENTISTIČKA CRKVA U RH, MJESNA CRKVA NOVA GRADIŠKA

Ulica Vladimira Nazora 6, Nova Gradiška
Pastor Radoslav D. Bučko
Tel./fax: 035/364-969
Mail: krscanska.adventisticka.crkva@sb.t-com.hr
www.adventisti-hk.hr

ŽUPA KRALJICE SV. KRUNICE

Ulica kralja Zvonimira 106, Nova Gradiška – jug
vlč. Ivan Štivičić, župnik, telefon:035 351 274

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA PAKRAČKO-SLAVONSKA, PAROHIJA NOVA GRADIŠKA


Miroslava Kraljevića 9, Nova Gradiška
Ognjen Tendžerić paroh novogradiški
Tel.: 035/359-982, 098/913 78 55