Podaci o zamjenicima gradonačelnika

ZAMJENICI GRADONAČELNIKA

 

IVANA TRUPINA, mag. oec.

 e-mail: zamjenik.gradonacelnika@novagradiska.hr

BORISLAV VIDOŠIĆ

 e-mail: zamjenik1.gradonacelnika@novagradiska.hr