Podaci o zamjenicima gradonačelnika

ZAMJENICI GRADONAČELNIKA

 

BORISLAV VIDOŠIĆ

         e-mail: zamjenik1.gradonacelnika@novagradiska.hr

 

IVANA TRUPINA, mag. oec.

     e-mail: zamjenik.gradonacelnika@novagradiska.hr