Podaci o zamjenicima gradonačelnika

ZAMJENICI GRADONAČELNIKA

 

IVANA TRUPINA, mag. oec.

BORISLAV VIDOŠIĆ