Objave vezano uz dječji vrtić

OBAVIJEST O UPISU DJECE – PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Link : https://dvng.hr/obavijest-o-upisu-djece-program-predskole-2020-2021/…

Adaptacija Dječjeg vrtića Maslačak, Nova Gradiška

U sklopu javnog poziva Ministarstva za demografiju, obitelj,…