Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene usluga dječjeg vrtića

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA

Odlukom o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiške („Novogradiški glasnik“, br.10/2014.) propisani su uvjeti i kriteriji za sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića Nova Gradiška, kako slijedi:

  1. Jedinstvena cijena za korisnike usluga Dječjeg vrtića Nova Gradiška s prebivalištem na području Nove Gradiške iznosi 600,00 kuna mjesečno.
  1. Pravo na sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića Nova Gradiška ostvaruju slijedeće kategorije:
  • Obitelj čiji su dvoje djece korisnici Dječjeg vrtića ostvaruju subvenciju u iznosu od 100,00 kuna mjesečno za prvo dijete, odnosno 200,00 kuna mjesečno za drugo dijete, ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u protekla tri mjeseca ne prelazi iznos od 2.328,20 kune.
  • Obitelj čiji su troje djece korisnici Dječjeg vrtića, bez obzira na mjesečni prihod po članu obitelji, ostvaruju subvenciju u iznosu od 100,00 kuna za prvo dijete, 200,00 kuna za drugo dijete, za treće i svako slijedeće dijete 300,00 kuna po djetetu.
  • Obitelj čije je dijete s posebnim potrebama ostvaruje subvenciju u iznosu od 300,00 kuna mjesečno, bez obzira na mjesečni prihod po članu obitelji.
  • Samohrani roditelj (samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi i uzdržava svoje dijete, a što se može dokazati smrtnim listom supružnika ili drugim dokazom iz kojeg je vidljivo da drugi roditelj ne sudjeluje u uzdržavanju djeteta), ostvaruje pravo na subvenciju 100,00 kuna mjesečno za prvo dijete, 200,00 kuna mjesečno za drugo dijete, 300,00 kuna mjesečno za treće i svako slijedeće dijete.

 

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Potrebni dokumenti: navedeni su u obrascu

Način predavanja zahtjeva: radnim danom od 8.00 do 13.00 sati u Gradskom poglavarstvu, II. kat, soba br. __

Obrazac: Zahtjev za sufinanciranje cijene usluga dječjeg vrtića

 

Odgovorne službe:
Grad Nova Gradiška – Ureda za gradsku samoupravu (Gradske službe) – Odsjek za društvene djelatnosti

Adresa:
Grad Nova Gradiška
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška
Internet stranica: http://www.novagradiska.hr/

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak – petak od 8.00 -14.00 h

Osobe za kontakt:
Voditeljica odsjeka
Mihaela Đeraj, spec. admin. publ.
Telefon: 035/366-074

E-mail: mihaela.djeraj@novagradiska.hr

 

Vera Jurić, upr.pravnik, viši referent za gradske ustanove, obrazovanje, kulturu, šport i zdravstvo
Telefon: 035/366-075

E-mail: vera.juric@novagradiska.hr

 


Zahtjev za sufinanciranje cijene dječjeg vrtića 2021