5. sjednica Gradskog vijeća grada Nove Gradiške 21.12.2021. – 10,00 sati.