2. sjednica Gradskog vijeća grada Nove Gradiške 08.07.2021. – 10,00 sati.