Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća grada Nove Gradiške 08.06.2021. – 11,00 sati.