Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2024. godinu

POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024. GODINU

 

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Grada Nova Gradiška da, sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), dostave podatke o kućama za odmor Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, najkasnije do 31. ožujka 2024. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Grada Nova Gradiška.
Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Sukladno članku 5. Odluke o gradskim porezima Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“ 8/22) utvrđeno je da se porez na kuće za odmor plaća u iznosu od 1,99 € po četvornom metru ukupne površine kuće za odmor na području Grada Nova Gradiška.

Za nepodnošenje prijave s podacima bitnim za utvrđivanje poreza na kuće za odmor, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima, predviđene su novčane kazne od 260,00 do 3.310,00 €.

Obrazac prijave može se preuzeti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti – Odsjek za komunalno gospodarstvo i naplatu gradskih prihoda ili na web stranici Grada Nova Gradiška: www.novagradiska.hr

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno, poštom na adresu: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška ili e-mailom na: komunalna@novagradiska.hr

Obrazac prijave mora biti čitko popunjen i sadržavati sve tražene podatke i priloge.