Članovi gradskog vijeća

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, a obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonima i Statutom grada.

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE

Red.br. IME I PREZIME Politička stranka
1. TOMISLAV BEČIREVIĆ HDZ
2. MARIJA BRADAŠIĆ MIKOLČEVIĆ nezavisna lista grupe birača nositelja VINKA GRGIĆA
3. ZORAN GAZIBARIĆ nezavisna lista grupe birača nositelja VINKA GRGIĆA
4. VLATKO GREINER nezavisna lista grupe birača nositelja VINKA GRGIĆA
5. IVAN ADŽIĆ SDP
6. JELENA KOVRE nezavisna lista grupe birača nositelja VINKA GRGIĆA
7. DINKA MATIJEVIĆ nezavisna lista grupe birača nositelja VINKA GRGIĆA
8. MARIJA MIHALJEVIĆ HDZ
9. LJILJANA PTAČNIK HDZ
10. MARIJAN RADIĆ nezavisna lista grupe birača nositelja VINKA GRGIĆA
11. LJEPŠA RAKAS VUJČIĆ SDP
12. DAVORIN SLIŠURIĆ HDZ
13. SARA ŠEFER nezavisna lista grupe birača nositelja VINKA GRGIĆA
14. KREŠIMIR KUŠENIĆ nezavisna lista grupe birača nositelja VINKA GRGIĆA
15. MATEJ ZBORIL nezavisna lista grupe birača nositelja VINKA GRGIĆA