Članovi gradskog vijeća

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, a obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonima i Statutom grada.

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE

Red.br.IME I PREZIMEPolitička stranka
1.IVAN ADŽIĆSDP
2.IGOR BABIĆSDP
3.TOMISLAV BEČIREVIĆHDZ
4.ŽELJKO BEŠLIĆHDZ
5.ŽELJKO BIGOVIĆNL grupe birača  Ž. Bigovića
6.VESNA ĐAPIĆSDP
7.ZORAN GAZIBARIĆSDP
8.VLATKO GREINERHrvatski laburisti
9.FRANJO KIKIĆSDP
10.JELENA KOVRESDP
11.LJILJANA LUKAČEVIĆHDZ
12.LJILJANA PTAČNIKHDZ
13.MARIJAN RADIĆSDP
14.LJEPŠA RAKAS VUJČIĆ, dr. med.SDP
15.MARIJANA ŠKARA IVKOVIĆNL grupe birača  Ž. Bigovića
16.ANTUN ŠKVORČEVIĆHDZ
17.MATEJ ZBORILSDP