Članovi gradskog vijeća

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVE GRADIŠKE je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, a obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonima i Statutom grada.

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE

Red.br. IME I PREZIME Politička stranka
1. IVAN ADŽIĆ SDP
2. IGOR BABIĆ SDP
3. TOMISLAV BEČIREVIĆ HDZ
4. ŽELJKO BEŠLIĆ HDZ
5. ŽELJKO BIGOVIĆ NL grupe birača  Ž. Bigovića
6. VESNA ĐAPIĆ SDP
7. ZORAN GAZIBARIĆ SDP
8. VLATKO GREINER Hrvatski laburisti
9. FRANJO KIKIĆ SDP
10. JELENA KOVRE SDP
11. LJILJANA LUKAČEVIĆ HDZ
12. LJILJANA PTAČNIK HDZ
13. MARIJAN RADIĆ SDP
14. LJEPŠA RAKAS VUJČIĆ, dr. med. SDP
15. MARIJANA ŠKARA IVKOVIĆ NL grupe birača  Ž. Bigovića
16. ANTUN ŠKVORČEVIĆ HDZ
17. MATEJ ZBORIL SDP