JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA PRILIKOM ODRŽAVANJA NG LJETA 2019.

JAVNI-POZIV-za-davanje-u-zakup-javnih-površina-2019-ng-ljetoNacrt-lokacija-Ng-ljeto-2019.-pdf Obrazac-P1-Ponuda-za-zakup…

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - samostalni upravni referent za pravna pitanja

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - samostalni…

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - referent za razrez i naplatu javnih davanja

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - referent za…

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim…

Javni natječaj za prijam u službu u Ured grada Grada Nova Gradiška na radno mjesto

Na temelju odredbi članaka 17. i 19. Zakona o službenicima…

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim…

Natječaj za financiranje programa/projekata/udruga Grada Nova Gradiška

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima…

Ministarstvo poljoprivrede - Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju poljoprivrednog zemljišta

KLASA: 320-02/17-05/307 URBROJ: 525-07/1782-18-3 Zagreb, 20.…

Javni natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima/studentima

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA GRAD NOVA GRADIŠKA Povjerenstvo…