Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Nova Gradiška

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Nova Gradiška

 

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Nova Gradiška

Zlatko Zebić, dipl.iur., v.d. Tajnik Grada

Sjedište: Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška, 2. kat, soba broj 49

Telefon: 035/366-082

Telefaks: 035/361-679

e-mail: zlatko.zebic@novagradiska.hr

 

Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Nova Gradiška

Anja Bašić, mag.iur., samostalna upravna referentica Ureda Grada

Sjedište: Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška, 2. kat, soba broj 42

Telefon: 035/366-078

Telefaks: 035/361-679

e-mail: anja.basic@novagradiska.hr

 

Sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 102/19) Grad je u obvezi imati i osobu zaduženu za nepravilnosti, međutim donošenjem odluke o imenovanju povjerljive osobe, ista preuzima dužnost i osobe za nepravilnosti.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju zamjenice