Projekt „Gradnja reciklažnog dvorišta Šagulje – Ivik“ (KK.06.3.1.03.0090)

Projekt „Gradnja reciklažnog dvorišta Šagulje – Ivik“ (KK.06.3.1.03.0090)

Izgradnjom reciklažnog dvorišta Šagulje – Ivik omogućit će se zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, osigurati sustavno gospodarenje posebnim kategorijama otpada na način propisan zakonom s najboljim ishodom za okoliš te smanjiti količina otpada na odlagalištu komunalnog otpada. Podići će se svijest građana o kružnom gospodarstvu i zaštiti okoliša te poticati aktivno i dugotrajno sudjelovanje u ostvarivanju ovog cilja. Osiguranje potrebne infrastrukture te informiranje, edukacija i jačanje svijesti građana za promjenu ponašanja pretpostavke su za uvođenje suvremenih sustava gospodarenja otpadom.

Lokacija izgradnje planiranog reciklažnog dvorišta nalazi se u naselju Prvča na lokaciji deponije komunalnog otpada Šagulje – Ivik i izgradnjom Grad će ispuniti svoje obveze prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Glavni ciljevi ovog projekta su smanjiti količinu otpada odloženog na odlagalištu za 700 tona godišnje, informirati građane o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, te educirati o pravilnom odvajanju otpada u kućanstvu i potrebi smanjenja njegove količine.

Naziv korisnika: Grad Nova Gradiška
Ukupna vrijednost projekta: 7.230.166,85 kuna
EU sufinanciranje projekta: 4.500.000,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 09. kolovoz 2018. do 09. kolovoza 2020.
Kontakt osobe za više informacija:
Andrea Štengl,– voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
voditeljica projekta,
+385 35 366 094
andrea.stengl@novagradiska.hr

Stjepan Posavčević, voditelj Pododsjeka za gradnju i održavanje komunalnih građevina
+385 35 366 079
stjepan.posavcevic@novagradiska.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
www.strukturnifondovi.hr