POU-Mar

Opći podaci i kontakti:

Pučko otvoreno učilište Matija Antun Relković
Ulica Matije Antuna Relkovića 4
35400 Nova Gradiška
OIB: 94807866827
MB: 3000460
Telefon: 035/331-010
Email: poumar@sb.t-com.hr
Telefaks: 035/331-013

Ravnateljica:

Danijela Juranović, prof.

Službenik za informiranje:

Marija Kusaković dipl. iur.
Telefon: 035/331-010
Email: poumar@sb.t-com.hr

Službe: 035/361-611; 331-010; 331-012
Telefax: 035/331-013
e-mail: poumar@sb.t-com.hr