Javno savjetovanje Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Nova Gradiška

javno-savjetovanje-odluka-o-načinu-pružanja-JU-prikupljanja-otpada-obrazloženje