Izvadak iz zapisnika 18. sjednice Gradskog vijeća održane 18.12.2015.

NULL