Izvadak iz zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća održane 26.11.2014.

NULL