Izvadak iz zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća održane 13.07.2013.

NULL