Projekt Rekonstrukcija Željezničke ulice od groblja do Ulice Seged

Uspješno je završen još jedan infrastrukturni projekt Grada Nova Gradiška. Radi se o projektu Rekonstrukcija Željezničke ulice od groblja do Ulice Seged, kojim je uređen dio Željezničke ulice od križanja s Kolodvorskom ulicom do sjevernog ulaza u gradsko groblje. Duljina rekonstruirane prometnice iznosi 372 m, a širina 5 m. Izgrađen je i kružni tok širine kružnog kolnika 5,5 m te širine ulaznih i izlaznih traka 3 m. U nastavku ceste uređeno je 25 parkirnih mjesta, od kojih dva za osobe s invaliditetom. Uz groblje je uređena pješačka staza duljine 200 m i širine 1,5 m. Kao osiguranje protiv klizanja pokosa vodotoka i kao zaštitna ograda uz prometnicu izgrađen je armirano-betonski potporni zid duljine 43 m.

Ukupna vrijednost investicije je 513.386,00 EUR, od čega je 35.600,00 EUR sufinanciralo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u cilju poticanja razvoja komunalnoga gospodarstva i ujednačavanja komunalnoga standarda u 2023. godini. Dodatnih 40.000,00 EUR za provedbu ovoga projekta osiguralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice.