POZIV GRAĐANIMA ZAINTERESIRANIMA ZA SUDJELOVANJE U IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA GRADA NOVA GRADIŠKA DO 2020. GODINE

Pozivamo sve zainteresirane na II. radni sastanak vezan uz izradu Strategije razvoja Grada Nova Gradiška do 2020. godine. Tema sastanka bit će prezentacija SWOT analize nacrta Strategije te razrada razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera, a uključivat će članove radnih skupina: Gospodarstvo; Prostorno planiranje, infrastruktura, promet i zaštita okoliša te Društvene djelatnosti. Svi ostali koji su zainteresirani za aktivno uključivanje u izradu Strategije pozvani su prisustvovati navedenim sastancima.
Sastanci su podijeljeni sukladno tematskim područjima na koje se odnose, a održat će se u maloj vijećnici u zgradi gradske uprave, II. kat, Trg Kralja Tomislava 1, Nova Gradiška prema sljedećem rasporedu:
1. Gospodarstvo – 20. prosinca 2016. s početkom u 09,00 sati,
2. Prostorno planiranje, infrastruktura, promet i zaštita okoliša – 20. prosinca 2016. s početkom u 11,00 sati,
3. Društvene djelatnosti – 20. prosinca 2016. s početkom u 13,00 sati.
U svrhu aktivnog sudjelovanja u raspravi tijekom sastanka, molimo Vas da proučite Nacrt SWOT analize koji se nalazi u prilogu vijesti. Ukoliko niste u mogućnosti sudjelovati na sastancima, svoje primjedbe i prijedloge možete dostaviti do 19. prosinca 2016. na sljedeće e-mail adrese: mirta.anjos@ipng.com ili sandra.petrovic@ipng.hr .
Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem vremenu i doprinosu izradi Strategije.

SWOT 18.11.2016.