POUMAR Nova Gradiška

Kupnju novog silver screen platna za Dvoranu Relković u našem Domu kulture sponzorirala je Hrvatska banka za obnovu i razvitak.