Odluka o komunalnom doprinosu


OBRAZAC
izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću

 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem je savjetovanje provedeno  Odluka o komunalnom doprinosu
Nositelj izrade nacrta akta (gradsko upravno tijelo koje je provelo savjetovanje) Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove

 

Vrijeme trajanja savjetovanja 20. 11.- 4. 12. 2018.
Metoda savjetovanja Internetsko savjetovanje

Za vrijeme trajanja internetskog savjetovanja o Nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu  nije bilo iznijetih primjedaba niti prijedloga.

Nova Gradiška. 10.12.2018.