OBAVIJEST UDRUGAMA

Temeljem članka 6. Ugovora o financiranju programa/projekata udruga iz Proračuna Grada Nova Gradiška u 2016. godini udruge se obvezuju dostaviti izvješće o izvršenju programa koje treba sadržavati:

  1. a) opisno izvješće u pisanom obliku
  2. b) financijsko izvješće u pisanom obliku uz detaljno dokumentiranje svih troškova i to za :

–      bezgotovinsko plaćanje – preslike računa (R1 ili R2) koje glase na Korisnika i pripadajućeg izvoda;

–      gotovinsko plaćanje-  preslike računa (R1 ili R2) koje glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvještaja;

–      ostalu dokumentaciju – preslike dokumenata na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i slično.

 

Korisnik podnosi izvješća na propisanim obrascima dostupnima na internetskoj stranici Grada na adresi: www.novagradiska.hr najkasnije 30 dana nakon isteka roka predviđenog za završetak programa.

 

                                                                                              

URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU

OPISNI OBRAZAC

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ