OBAVIJEST O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na području Grada Nova Gradiška

OBAVIJEST O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

o donošenju

ODLUKE

o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama  zaštite od požara na području Grada Nova Gradiška

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15, 69/22) Grad Nova Gradiška započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama  zaštite od požara na području Grada Nova Gradiška te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 28. svibnja 2024. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt prijedloga Odluke.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama  zaštite od požara na području Grada Nova Gradiška putem priloženog obrasca na e-mail: aleksandra.beric@novagradiska.hr  ili putem pošte na adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška.

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama  zaštite od požara na području Grada Nova Gradiška  nalazi se u privitku.


Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljopr...adiška

OBRAZAC-sudjelovanja-javnosti