Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

OBAVIJEST O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Nova Gradiška započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Nova Gradiška te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. studenog 2023. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Nova Gradiška dostavljaju se putem priloženog obrasca na e-mail adresu: ljiljana.ranisavljevic@novagradiska.hr ili putem pošte na adresu: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška.

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Nova Gradiška i njegovo obrazloženje, nalaze se u privitku.

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnje gporeza na dohodak-1

 

Obrazloženje