Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Nove Gradiške u 2018.

Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Nove Gradiške u 2018.

Grad Nova Gradiška  i ove je godine, s Brodsko-posavskom županijom, sklopio Sporazum o provedbi Projekta “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske  županije u 2018. Ovim projektom poljoprivrednici  mogu obaviti kemijsku analizu tla, radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu s ciljem optimizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša.  Projekt će provoditi Regionalni Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko posavske županije „Bio-Tech“, Slavonski Brod.

Krajnji korisnici usluga analize uzoraka tla su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Cijena jedne kontrole plodnosti tla je 390,00 kn s PDV-om

Omjer sufinanciranja analize tla je sljedećim postotnim udjelima:

  • Brodsko-posavska županija  – 50 %
  • Grad Nova Gradiška – 30 %
  • Krajnji korisnici usluge – 20 %

Zainteresirani poljoprivrednici koji žele sudjelovati u ovom projektu trebaju dostaviti popunjeni obrazac,  najkasnije do 16. 11.2018., osobno  Upravnom odjelu za gospodarstvo  III kat,  Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška  ili slanjem maila na adresu jasna.lasovic@novagradiska.hr .

Obrazac se može preuzeti na internetskim stranicama Grada Nove Gradiške (www.novagradiska.hr).

O daljnjim aktivnostima vezanim uz prijavu na ovaj projekt korisnici usluge će biti pravovremeno obaviješteni na web-stranicama Grada.


Obrazac o uzimanju uzoraka za analizu tla