JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Nove Gradiške

poziv za sudjelovanje - statut1