Delegacija Grada Kruševa u posjeti Gradu Nova Gradiška

Danas su nas posjetili dragi gosti iz grada Kruševa, a uskoro slijedi otkrivanje spomenika Toši Proeskom kako bismo potvrdili trajnu povezanost građana Nove Gradiške s građanima Kruševa.