13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće
P r e d s j e d n i c a
KLASA: 021 – 05/18 – 01/14
URBROJ: 2178/15-01-01-18-1
Nova Gradiška, 13. prosinac 2018.   

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE
– s v i m a-

PREDMET:  Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške,
                      saziv 13. sjednice za dan 18. prosinca 2018.

 

Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške («Novogradiški glasnik», broj 1/18) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 1/18)

s a z i v a m

13. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE za dan 18. prosinca 2018. (utorak) koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

 P o č e t a k    u  12,00   s a t i.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I     R E D

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2018.,
3. Prijedlozi izmjena i dopuna programa na području grada Nove Gradiške za 2018.:

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
b) održavanja komunalne infrastrukture,
c) poticanja razvoja turizma,
d)razvoja civilnog društva,
e) javnih potreba u području socijalne skrbi,
f) predškolskog odgoja i obrazovanja,
g) promicanja kulture,
h) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja za aktivnost Javne vatrogasne postrojbe,
i) javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi Grada Nove Gradiške za 2018.,

4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje za  2017. i Informacija o poslovanju društva za tekuću 2018. ,
5. Informacija o poslovanju tvrtke „Slavča“ za period 1. 1. – 7. 11. 2017. i tvrtke „Vodovod zapadne Slavonije″ d.o.o. za komunalne djelatnosti Nova Gradiška za period 8. 11. – 31. 12. 2017.,
6. Prijedlog programa Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške za 2019.,
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi grada Nove Gradiške,
8. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu na području grada Nove Gradiške,
9. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi na području grada Nove Gradiške,
10. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.

        PREDSJEDNICA
    GRADSKOG VIJEĆA
Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med.


pdf

Točka 1 - Aktualni sat

Size : 59.58 kb
Hits : 63
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 2

Size : 9.24 mb
Hits : 91
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 3a-i

Size : 115.87 kb
Hits : 70
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 3a

Size : 591.26 kb
Hits : 95
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 3b

Size : 198.98 kb
Hits : 55
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 3c

Size : 67.83 kb
Hits : 69
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 3d

Size : 84.02 kb
Hits : 63
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 3e

Size : 160.48 kb
Hits : 67
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 3f

Size : 57.84 kb
Hits : 56
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 3g

Size : 110.39 kb
Hits : 54
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 3h

Size : 56.10 kb
Hits : 58
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 3i

Size : 55.49 kb
Hits : 59
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 3-prilog

Size : 1.44 mb
Hits : 91
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 4

Size : 130.76 kb
Hits : 110
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 5

Size : 4.15 mb
Hits : 74
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 6

Size : 350.68 kb
Hits : 72
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 7

Size : 1.25 mb
Hits : 81
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 8

Size : 1.71 mb
Hits : 94
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 9

Size : 1.21 mb
Hits : 86
Date added : 13 - 12 - 2018
pdf

Točka 10

Size : 3.83 mb
Hits : 64
Date added : 13 - 12 - 2018