13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće
P r e d s j e d n i c a
KLASA: 021 – 05/18 – 01/14
URBROJ: 2178/15-01-01-18-1
Nova Gradiška, 13. prosinac 2018.   

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE
– s v i m a-

PREDMET:  Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške,
                      saziv 13. sjednice za dan 18. prosinca 2018.

 

Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške («Novogradiški glasnik», broj 1/18) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 1/18)

s a z i v a m

13. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE za dan 18. prosinca 2018. (utorak) koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

 P o č e t a k    u  12,00   s a t i.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I     R E D

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2018.,
3. Prijedlozi izmjena i dopuna programa na području grada Nove Gradiške za 2018.:

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
b) održavanja komunalne infrastrukture,
c) poticanja razvoja turizma,
d)razvoja civilnog društva,
e) javnih potreba u području socijalne skrbi,
f) predškolskog odgoja i obrazovanja,
g) promicanja kulture,
h) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja za aktivnost Javne vatrogasne postrojbe,
i) javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi Grada Nove Gradiške za 2018.,

4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje za  2017. i Informacija o poslovanju društva za tekuću 2018. ,
5. Informacija o poslovanju tvrtke „Slavča“ za period 1. 1. – 7. 11. 2017. i tvrtke „Vodovod zapadne Slavonije″ d.o.o. za komunalne djelatnosti Nova Gradiška za period 8. 11. – 31. 12. 2017.,
6. Prijedlog programa Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške za 2019.,
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi grada Nove Gradiške,
8. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu na području grada Nove Gradiške,
9. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi na području grada Nove Gradiške,
10. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.

        PREDSJEDNICA
    GRADSKOG VIJEĆA
Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med.


pdf

Točka 1 - Aktualni sat

Size: 58.18 KB
Hits: 664
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 2

Size: 8.81 MB
Hits: 740
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 3a-i

Size: 113.15 KB
Hits: 736
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 3a

Size: 577.41 KB
Hits: 802
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 3b

Size: 194.31 KB
Hits: 713
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 3c

Size: 66.24 KB
Hits: 725
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 3d

Size: 82.05 KB
Hits: 674
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 3e

Size: 156.72 KB
Hits: 709
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 3f

Size: 56.48 KB
Hits: 704
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 3g

Size: 107.80 KB
Hits: 725
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 3h

Size: 54.79 KB
Hits: 717
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 3i

Size: 54.19 KB
Hits: 739
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 3-prilog

Size: 1.37 MB
Hits: 837
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 4

Size: 127.69 KB
Hits: 782
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 5

Size: 3.96 MB
Hits: 1019
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 6

Size: 342.46 KB
Hits: 705
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 7

Size: 1.19 MB
Hits: 788
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 8

Size: 1.63 MB
Hits: 958
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 9

Size: 1.15 MB
Hits: 1036
Date added: 13-12-2018
pdf

Točka 10

Size: 3.65 MB
Hits: 810
Date added: 13-12-2018