11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće
P r e d s j e d n i c a
KLASA: 021 – 05/18 – 01/12

URBROJ: 2178/15-01-01-18-1
Nova Gradiška, 26. rujan 2018.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE
– s v i m a-

PREDMET:  Gradsko vijeće grada Nove Gradiške,
                     saziv 11. sjednice za dan 2. listopada 2018.

 

Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta grada Nove Gradiške («Novogradiški glasnik», broj 1/18) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 1/18)

s a z i v a m

11. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE
Sjednica će se održati 2. listopada 2018. (u t o r a k) u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I     R E D

 

  1. Aktualni sat,
  2. Polugodišnji izvještaj Proračuna grada Nove Gradiške za 2018.,
  3. Prijedlog odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Nova Gradiška,
  4. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Nova Gradiška,
  5. Izvješće o poslovanju tvrtke Odlagalište d.o.o. za upravljanje odlagalištem komunalnog otpada Nova Gradiška za 2017.,
  6. Izvješće o poslovanju tvrtke Eko Kong d.o.o. za komunalne djelatnosti Nova Gradiška za 2017.,
  7. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Nova Gradiška za pedagošku godinu 2017./2018. i financijsko izvješće za 2017.,
  8. Izvješće o radu Crvenog križa Nova Gradiška za prvo polugodište 2018.,

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
        Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med.


pdf

Poziv

Size: 237.54 KB
Hits: 650
Date added: 27-09-2018
pdf

Točka 1 - Aktualni sat

Size: 58.18 KB
Hits: 644
Date added: 27-09-2018
pdf

Točka 2

Size: 6.72 MB
Hits: 717
Date added: 27-09-2018
pdf

Točka 3

Size: 2.02 MB
Hits: 772
Date added: 27-09-2018
pdf

Točka 4

Size: 2.24 MB
Hits: 861
Date added: 27-09-2018
pdf

Točka 5

Size: 2.03 MB
Hits: 823
Date added: 27-09-2018
pdf

Točka 6

Size: 2.24 MB
Hits: 1552
Date added: 27-09-2018
pdf

Točka 7

Size: 4.03 MB
Hits: 729
Date added: 27-09-2018
pdf

Točka 8

Size: 2.24 MB
Hits: 858
Date added: 27-09-2018