OBAVIJEST O UPISU DJECE – PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

OBAVIJEST-O-UPISU-DJECE-predškola

Link : https://dvng.hr/obavijest-o-upisu-djece-program-predskole-2020-2021/

Zahtjeve možete preuzeti ma našim web stranicama www.dvng.hr

Popunjeni zahtjev  pošaljite isključivo  na e-mail adresu:  upisi.dvng@gmail.com