Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Nova Gradiška u pedagošku 2024./2025. godinu – „Maslačak“ i „Radost“

DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
35400 NOVA GRADIŠKA
Trg dr. Franje Tuđmana 2
OIB: 05865059021
KLASA: 601-02/24-05/01
URBROJ: 2178-15-380-02-24-
Nova Gradiška, 19.03.2024.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), čl. 44. Statuta Dječjeg vrtića Nova Gradiška i Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 151. sjednici održanoj 19. ožujka 2024. god., donijelo je:

O  D  L  U  K  U

o upisu djece u Dječji vrtić Nova Gradiška u pedagošku 2024./2025. godinu
„Maslačak“ i „Radost“

 

Članak 1.

            Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška ovom Odlukom odlučuje o provođenju upisa u redovni program predškolskog odgoja koji će Dječji vrtić Nova Gradiška provoditi u pedagoškoj 2024./2025. godini te o načinu i vremenu upisa.

Članak 2.

            U Dječji vrtić Nova Gradiška –  „Maslačak“ i „Radost“ upisuju se djeca od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu.

            Zahtjevi za nastavak korištenja (dosadašnji korisnici usluga) za pedagošku 2024./2025. godinu primat će se u razdoblju od 2. do 19. travnja 2024. godine.

            Zahtjevi za upis djece (novoprijavljeni) primati će se u razdoblju od 30. ožujka do 10. travnja 2024. godine do 12:00h putem sustava e – Građani, ulaskom na link https://e-upisi.hr/dashboard. Popis dostupnih vjerodajnica za prijavu u sustav nalazi se na linku https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792.

            Kriteriji bodovanja za određivanje prednosti pri upisu uređeni su Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška (članak 18., stavak 2.)

Članak 3.

            Postupak upisa provodi povjerenstvo.

            Povjerenstvo provodi odabir djece na temelju ove Odluke i Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u dječji vrtić Nova Gradiška.

            Privremeni rezultati upisa djece bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Nova Gradiška najkasnije do 30. lipnja 2024. godine.

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Nova Gradiška:

Marko Ćosić