Javni natječaj za prijam u službu u Ured za gradsku samoupravu Grada Nova Gradiška

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima…

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila

Na temelju članka 60. st. 1., Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški…

Obavijest o javnim radovima

OBAVIJEST –pomoć u kući, Sanacija divljih odlagališta

Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

poziv za intervju stručno osposobljavanje