Zemljopisni položaj

 

Grad Nova Gradiška smješten je na jugozapadnom dijelu istočne Hrvatske, drugi je grad po veličini u
Brodsko-posavskoj županiji te se prostire na površini od 49,58 km² (što čini 2,44% površine Županije).
Grad ima izrazito povoljan prirodni i prometno-geografski položaj budući da je smješten na raskrižju
važnih međunarodnih cestovnih pravaca, željezničkog pravca te telekomunikacijskih sustava koji
povezuju zemlje Zapadne Europe sa zemljama Jugoistočne Europe i Bliskog istoka. Prostorom Nove
Gradiške prolaze dva važna međunarodna prostorna koridora: Europski koridor V.c koji je dio
prometnog pravca između Europe i Azije i Europski koridor X koji se proteže područjem od granice s
Republikom Slovenijom do granice s Republikom Srbijom. Prometna povezanost Grada Nove
Gradiške sa svim dijelovima Republike Hrvatske te s ostalim europskim državama vrlo je dobra u
cestovnom i željezničkom prometu. Udaljenost od glavnog grada Zagreba iznosi 130 km, a od
Slavonskog Broda, koji je središte županije, 50 km. Također, razvijeni su telekomunikacijski i poštanski
promet. Navedena obilježja čine osnovu za rast i razvoj Grada kao prometnog, logističkog i
distributivnog centra.