Sport

 

Savez športova Nova Gradiška

Sjedište:Trg kralja Tomislava 5, 35400 Nova Gradiška, pp 98

Predsjednik: Borislav Vidošić, 035/361-594, 098/226-481

 

 RK SLAVONKA, NOVA GRADIŠKA

– Sjedište i adresa kluba ; Trg kralja Tomislava 5/1 , Nova Gradiška
– broj telefona i telefaksa kluba ; 035 361 472
– e mail adresa ; slavonkark@gmail.com
– matični broj kluba ; 03000630
– OIB kluba ; 82271047606
– godina osnutka kluba ; 1951.g
– žiro račun kluba i naziv banke ; HR 4023400091100231806 PRIVREDNA BANKA ZAGREB
– osobe ovlaštene za zastupanje kluba ; Ljiljana Zdunić
Naselje Urije 3, Nova gradiška
mob; 098 174 0990

-predsjednik kluba ; Ljiljana Zdunić
Naselje Urije 3 , Nova gradiška
mob; 098 174 0990
– tajnik kluba ; Vesna Lukačević
Rokova 80, Cernik
mob; 098 979 8870
-službena adresa kluba ; Trg kralja Tomislava 5/1 , Nova Gradiška

-seniorke: članice 3.Hrl istok žene
Liga broji 10 klubova

-mlađe kadetkinje: članice Rukometne lige mladih Slavonije
Liga broji 12. klubova
Takmiče se igračice rođene 2004.g i mlađe a trenutno imamo 13
Registranih igračica u toj kategoriji
-mini rukomet: najmlađa kategorija djevojčice rođene 2008.g i mlađe
Trenutno imamo oko 20 djevojčica koje treniraju

Treninzi se odvijaju za seniorke srijedom u 18.00 i četvrtkom u 18.30 u sportskoj dvorani
el.tehničke i ekonomske škole. Trenerica Ljiljana Zdunić.
Za djevojčice mlađih uzrasta , treninzi su srijedom u 17 .00 i petkom u 18.00.
Trenerica Ljiljana Zdunić.
Mlađe kadetkinje , 2004. g i mlađe svoje treninge održavaju utorkom u 17.00 i petkom u
17.00 u školskoj dvorani u Batrini – Nova Kapela. Trenerica Jasna Čulina.

 

KUGLAČKI KLUB “OBRTNIK – BAM ” NOVA GRADIŠKA

 

Poštovani, temeljem razgovora i uputa tajnice Saveza športova Nova Gradiška dostavljam podatke za klub:

OSNOVNI PODACI

–          Naziv Kluba: KUGLAČKI KLUB „OBRTNIK-BAM“ NOVA GRADIŠKA, Slavonskih graničara 20,

kontakti: 035 361 478, mob: 098 178 41 91

e-mail: vjekoslava.karesin@gmail.com

–          Matični broj: 04249275

–          OIB 43567259946

–          Žiro račun  IBAN: HR7025000091101417310, ADDIKO BANKA

–          Predsjednik kluba:  JOSIP TOKIĆ, Ljupina, Nova Gradiška, mob: 098 340 128

– Trener kluba: JOSIP JANEČEK, Vinogradska  83, mob: 095 524 73 45

– Tajnik  kluba: VJEKOSLAVA KAREŠIN, Ulica Zrinskih 63, Nova Gradiška,      mob: 098 178 41 91

–          Adresa za dostavu pošte: SLAVONSKIH GRANIČARA 20, NOVA GRADIŠKA

TRENINZI se za sve kategorije održavaju po dva puta tjedno po 1 odnosno 2 sata.

SENIORI: utorak i četvrtak od 17,30 do 19,30

MLADI:  petak  od 19,00 do 20,00

nedjelja  od 18,00 do 20,00

ŽENE : srijeda od 18,00 do 19,00