Izvod iz Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća

NULL