Poziv za dostavu ponuda za usluge izrade projektne dokumentacije s troškovnikom radova za ishođenje Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole i Izmjena i dopuna Građevinske dozvole za sanaciju deponije „Šagulje – Ivik“ u Novoj Gradiški formiranjem nove odlagališne plohe

Dana 16. travnja 2021. godine, Naručitelj Grad Nova Gradiška, temeljem čl. 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Novogradiški glasnik ”, br. 5/18 i 1/19- ispravak) objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge izrade projektne dokumentacije s troškovnikom radova za ishođenje Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole i Izmjena i dopuna Građevinske dozvole za sanaciju deponije „Šagulje – Ivik“ u Novoj Gradiški formiranjem nove odlagališne plohe.

 

Rok za dostavu ponuda je 27. 04. 2021.g. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju je moguće preuzeti ispod ove objave.

poziv na javno prikupljanje ponuda

 

projektni zadatak

 

obavijest o odabiru-1