Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške

 

Pravovaljane zbirne i kandidacijske liste:

 1. MO Ban Josip Jelačić
 2. MO Ljudevit Gaj
 3. MO Jug
 4. MO Urije
 5. MO Zrinski-Frankopan
 6. MO Kovačevac
 7. MO Ljupina
 8. MO Prvča

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Nova Gradiška, 9. svibnja 2018.

 

OBAVIJEST

 

Rok za ovjere i predaju kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške završava 11. svibnja 2018. u 24,00 sati.

 

Na taj dan Gradsko izborno povjerenstvo ima organizirano dežurstvo u
Gradskoj upravi grada Nove Gradiške, Trg kralja Tomislava 1., soba 50.
u vremenu od 7,00 do 24,00.

 PREDSJEDNICA
Ivana Kulić, dipl.iur.

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko izborno povjerenstvo
KLASA: 026 – 02/18 – 01/01

URBROJ: 2178/15-03-02/1-18-4
Nova Gradiška, 28. travnja 2018.

 

Na temelju članka 16. stavak 1. podstavak 8. Odluke o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške („Novogradiški glasnik“, broj 2/10, 1/14 i 2/14), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Nove Gradiške za izbor članova vijeća mjesnih odbora daje

 

O B A V I J E S T

 

Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške na 8. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške.

Izbori će se održati u nedjelju 3. lipnja 2018. godine.

Rokovi teku od dana 28. travnja 2018. godine od 00,00 sati.

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora moraju biti zaprimljeni u Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana raspisivanja izbora, dakle do 11. svibnja 2018. godine do 24,00 sata.

Obvezatne upute i sve obrasce za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora objavljene su na web stranici Grada Nove Gradiške www.novagradiska.hr, a mogu se dobiti i u Uredu za gradsku samoupravu, soba 50, II kat, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

 

Za sve dodatne informacije može se kontaktirati Gradsko izborno povjerenstvo na telefone:

 • 366-078
 • 366-099
 • 366-091.

 

   PREDSJEDNICA
Ivana Kulić, dipl.iur,,v.r

 

 


 

 

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 79. stavak 4. Statuta Grada Nova Gradiška (»Novogradiški glasnik«, broj 1/18) i članka 4. stavak 1. Odluke o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške (»Novogradiški glasnik«, broj 2/10, 1/14., 2/14 i 2/14-ispravak), Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška  na 8. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donosi

 ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške

 

I.

            Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške, i to za:

 1. Mjesni odbor Ban Josip Jelačić (9 članova)
 2. Mjesni odbor Ljudevit Gaj (9 članova)
 3. Mjesni odbor Jug (9 članova)
 4. Mjesni odbor Urije (9 članova)
 5. Mjesni odbor Zrinski-Frankopan (9 članova)
 6. Mjesni odbor Kovačevac (7 članova)
 7. Mjesni odbor Ljupina (7 članova)
 8. Mjesni odbor Prvča (7 članova)

 

II.

            Za dan održavanja izbora određuje se nedjelja, 03. lipnja 2018. godine.

 

III.

            U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:

 

 1. Ivana Kulić – za predsjednika
 2. Zlatko Zebić – za člana
 3. Goran Tomljanović – za člana

 

 1. Mate Križić – zamjenik predsjednika
 2. Nela Bednarik – zamjenik člana
 3. Mihaela Đeraj – zamjenik člana

 

IV.

            Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i grupe birača koje žele podnijeti kandidacijsku listu grupe birača mogu preuzeti u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva na adresi Trg kralja Tomislava 1, II kat, soba br. 50, radnim danom od 09,00 do 14,00 sati, te na službenim stranicama Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr

 

V.

            Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Novogradiškom glasniku.

 

KLASA: 026-02/18-01/01
URBROJ:2178/15-01-01-18-3
Nova Gradiška, 26. travnja 2018.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
   Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med.

 


Izbori 2018

doc

Dodatak uz VMONG 1-izjava o financiranju

Size: 33.50 KB
Hits: 322
Date added: 03-05-2018
odt

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-I-redoslijed izbornih radnji

Size: 10.47 KB
Hits: 456
Date added: 03-05-2018
odt

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-II-o obrascima za provođenje izbora

Size: 6.96 KB
Hits: 385
Date added: 03-05-2018
odt

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-III-odustanak od kandidature

Size: 6.61 KB
Hits: 344
Date added: 03-05-2018
odt

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS IV-promatrači i promatranje izbora

Size: 9.04 KB
Hits: 572
Date added: 03-05-2018
odt

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS V-uređivanje prostorija

Size: 6.63 KB
Hits: 440
Date added: 03-05-2018
odt

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS VI-osobe s teškoćama

Size: 6.89 KB
Hits: 404
Date added: 03-05-2018
doc

VMONG-1-Prijedlog liste kandidata za članove VMO

Size: 48.50 KB
Hits: 335
Date added: 03-05-2018
pdf

VMONG-6 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Size: 529.27 KB
Hits: 989
Date added: 17-05-2018