NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

natječaj za prodaju 19.08.2022

Odluka o poništenju dijela natječaja KLASA940-0222-0113