JAVNI POZIV za zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kroz Program za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu na području Grada Nove Gradiške, GRAD NOVA GRADIŠKA dana 17. travnja 2019. objavljuje

JAVNI POZIV
za zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima
kroz program „Revitalizacija javnih površina u gradu Nova Gradiška“

 

Pozivaju se osobe s područja grada Nove Gradiške prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se prijave za zapošljavanje kroz program „Revitalizacija javnih površina u gradu Nova Gradiška“

  • Broj traženih radnika: 20.
  • Trajanje javnih radova : 6 mjeseci
  • Naziv programa: „Revitalizacija javnih površina u gradu Nova Gradiška“

Prijave se podnose poštom na adresu: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava broj 1., 35400 Nova Gradiška, s naznakom „ZA JAVNE RADOVE- REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA ili osobno na istu adresu (II kat, ured 50) u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
Uz pisanu prijavu sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona ili mobitela potrebno je dostaviti:

  • – presliku osobne iskaznice,
  • – uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Rok za prijavu od 17. 4. do 25. 4. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADONAČELNIK

KLASA:103-05/19-01/01
URBROJ: 2178/15-02-19-3
Nova Gradiška, 17. 4. 2019.

      GRADONAČELNIK
Vinko Grgić, dipl.ing.arh., v.r.

 

Link: Prijavnica


 

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kroz Program za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu na području Grada Nove Gradiške,  GRAD NOVA GRADIŠKA  dana 17. travnja 2019. objavljuje

JAVNI POZIV
za zapošljavanje nezaposlenih osoba romske nacionalnosti u javnim radovima
kroz program „Uređenje romskih naselja u gradu Nova Gradiška“

 

Pozivaju se osobe s područja grada Nove Gradiške romske nacionalnosti prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se prijave za zapošljavanje kroz program „Uređenje romskih naselja u gradu Nova Gradiška“.

  • Broj traženih radnika: 5.
  • Trajanje javnih radova : 6 mjeseci
  • Naziv programa: „Uređenje romskih naselja u gradu Nova Gradiška“

Prijave se podnose osobno na adresi: zgrada gradske uprave, II kat, soba broj 50., Trg kralja Tomislava broj 1. Nova Gradiška u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Uz pisanu prijavu sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona ili mobitela potrebno je dostaviti:

  • – presliku osobne iskaznice,
  • – uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Rok za prijavu od 17. 4. do 25. 4. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADONAČELNIK

KLASA:103-05/19-01/1
URBROJ: 2178/15-02-19-3
Nova Gradiška, 17. 4. 2019. 

      GRADONAČELNIK
Vinko Grgić, dipl.ing.arh., v.r.


Link: Prijavnica