JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata udruga Grada Nova Gradiška u 2023. godini

JAVNI POZIV 2023

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE 2023

OPISNI OBRAZAC PRIJAVE-PRIVITAK

FINANCIJSKI-PLAN-PRIVITAK

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA-PRIVITAK

IZJAVA O PARTNERSTVU-PRIVITAK

IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA-PRIVITAK