JAVNI POZIV ZA ZAKUP/NAJAM TERMINA DRUŠTVENOG DOMA U šk. god. 2023./2024.

Pozivaju se sportski klubovi, udruge, pojedinci i drugi potencijalni najmoprimci na iskazivanje interesa za iznajmljivanje termina u dvorani Društvenog doma. Prostor dvorane koji se daje u najam obuhvaća sportsku dvoranu i predvorje te pripadajuće prostorije (svlačionice i sanitarne čvorove) na adresi trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Gradiška.

Davanje u najam sportske dvorane i predvorja odnosi se na rok najduže od jedne godine i to za termine od ponedjeljka do petka od 16,00 do 22,00 sata i za termine subotom i nedjeljom od 08,00 do 22,00 sata.

Interes za iznajmljivanjem dvorane zainteresirani najmoprimci iskazuju popunjavanjem obrasca koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i njegovom dostavom na e-mail adresu: marko.cosic@novagradiska.hr .

Razmatrat će se samo prijave koje budu zaprimljene do 24. kolovoza 2023. godine.

Po okončanju Javnog poziva, s najmoprimcima će se sklopiti pojedinačni ugovori o najmu kojima će se detaljnije regulirati prava i obaveze ugovornih strana.

Obrazac-prijave-iznajmljivanje Društvenog doma