Razvoj Projekta širokopojasne infrastrukture za brzi pristup internetu

Građani od javne uprave, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave a tržište od kompanija zahtijeva transformaciju poslovanja i prilagodbu digitalnom dobu bez iznimki. Digitalizacija poslovanja doprinosi učinkovitosti, pojednostavljuje korištenje mnogih sustava, mijenja dnevnu rutinu poslovanja te kreira prilike za poslovnu inovaciju.

Prepoznavši vrijednost digitalizacije poslovanja u svim segmentima društva, EU putem fondova podupire i financira razvoj infrastrukture za brzi Internet kao preduvjet napretka.

U tom cilju donesena je i Digitalna Agenda Europe (DAE) koja predstavlja jednu od sedam strateških inicijativa u sklopu krovne europske strategije „Europa 2020“.

Konkretni ciljevi DAE-e vezani uz dostupnost širokopojasnog pristupa internetu u razdoblju do kraja 2020.g. mogu se sažeti u dva osnovna segmenta:

  • DAE1 ostvarenje opće pokrivenosti širokopojasnim pristupom internetu minimalne brzine 30 Mbit/s (brzi pristup);
  • DAE2 barem 50% kućanstava koristi širokopojasni pristup internetu minimalne brzine 100 Mbit/s (ultra brzi pristup)

Navedeni ciljevi bili su osnova za izradu Nacionalne Strategije širokopojasnog pristupa brzom internetu u Republici Hrvatskoj koja je donesene 2016.g.

Na inicijativu gradonačelnika Vinka Grgića grad Nova Gradiška je u srpnju 2016.g. zajedno se općinama Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje, donio odluku o pokretanju projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova te je u tom cilju potpisan Sporazum o suradnji svih općina i grada na navedenom Projektu.

Tijekom 2017. godine izrađen je nacrt Programa Razvoja Širokopojasne Infrastrukture za pristup brzom internetu (PRŠI) te je o istom u javnosti provedena javna rasprava (više na: https://novagradiska.hr/news/projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-nove-gradiske-i-okolnih-opcina/).

U tijeku je izrada konačnog teksta PRŠI-e nakon čega slijedi javna nabava te izbor privatnog partnera. Po izboru prihvatljivog partnera pristupiti će se izradi izvedbenog projekta te osiguranja izvora financiranja koristeći se većim dijelom bespovratnim sredstvima unutar EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ koja su namijenjena pripremi i provedbi projekata. Nakon zatvaranja financijske konstrukcije projekta slijedi izgradnja mreže koja se planira do kraja 2021.godine.

Projekt je vrijedan preko 120 mil. kuna.

U tijeku je e-savjetovanje  na temu: Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja mreža sljedeće generacije (Next Generation Networks – NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (Next Generation Access – NGA) u NGA bijelim područjima“ kao još jedan korak u napretku Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture za pristup brzom internetu (više na: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7650).